Get Adobe Flash player

 


utorak, 28 avgust 2012 22:00

EKOLOŠKI KALENDAR

JANUAR

· 26. januar - Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

World Environmental Education Day

FEBRUAR

· 2. februar - Svjetski dan močvarnih područja

World Wetlands Day

· 14. februar - Svjetski dan očuvanja energije

World Energy Day

· 18. februar - Međunarodni dan biološke kontrole

International Day of Biological Control

MART

· 5. mart - Svjetski dan energetske efikasnosti

· 14. mart - Međunarodni dan protiv brana,za rijeke,vodu i život

International Day against dams and for rivers,water and life

· 19. mart - Svjetski dan lastavica

· 21. mart - Svjetski dan šuma ( rstva )

World Forestry Day

· 22. mart - Svjetski dan vode

World Water Day

· 23. mart - Svjetski dan meteorologije

World Meteorological Day

APRIL

· 7. april - Svjetski dan zdravlja

World Health day

· 22. april - Dan planete Zemlje

Earth day

· 24. april - Svjetski dan zaštite laboratorijskih životinja

· 26. april - Dan černobilske katastrofe

· 28. april – Svjetski dan pasa vodiča

MAJ

· 1. maj - Svjetski dan zaštite nosoroga

· 2. maj - Svjetski dan delfina

· 3. maj - Svjetski dan Sunca

· 9. maj - Međunarodni dan ptica

International Birds Day

· 10.maj - Svjetski dan ptica i drveća

· 14. maj - Svjetski dan ptica selica

· 15. maj - Internacionalni dan klime

International Climate Day

· 22 maj - Svjetski dan zaštite biodiverziteta

International Day of Biological Diversity

· 24. maj - Evropski dan parkova

· 28. maj - Svjetski dan leptira

· 31. maj - Svjetski dan borbe protiv pušenja

World No Tabacco Day

JUN

· 5. jun - Svjetski dan zaštite životne sredine

World Environment Day

· 8. jun - Svjetski dan okeana

Word Oceans Day

· 17. jun - Svjetski dan protiv isušivanja i poplava

World Day to Combat Desertification and Drought

· 24. jun - Svjetski dan roda

· 26. jun - Svjetski dan protiv droge

· 29. jun - Međunarodni dan Dunava

JUL

· 11. juli - Dan svjetske populacije

Wolrd Population Day

AVGUST

· 9. avgust - Međunarodni dan domorodačkog stanovništva

· 12. avgust - Međunarodni dan mladih

International Youth Day

SEPTEMBAR

· 16. septembar - Svjetski dan zaštite ozonskog omotača

World Day for the Protection of the Ozone Layer

· Treći vikend septembra – Očistimo svijet

Clean up the World

· 22. septembar - Dan bez automobila

No Car Day

· 22. septembra - Međunarodni dan mira

The International Day of Peace

· 26. septembar - Svjetski dan čistih planina

· 27. septembar - Svjetski dan turizma

World Tourism Day

· 28. septembar - Dan zelene kupovine

Day Green Consumer

· 29. septembar - Svjetski dan gusaka

OKTOBAR

· 1. oktobar - Međunarodni dan starih ljudi

· 2. oktobar - Svjetski dan domaćih životinja

· 1-7. oktobar - Svjetska nedelja divljih životinja

World Wildlife Week

· 4. oktobar - Svjetski dan zaštite životinja

Worrld Animal Welfare Day

· 6. oktobar - Svjetski dan staništa

World Habitat Day

Prva subota u oktobru – Međunarodni dan posmatranja ptica

· 11. oktobar - Međunarodni dan za smanjenje prirodnih katastrofa

International Day for Natural Disaster Reduction

· 15. oktobar - Međunarodni dan pješačenja

· 16. oktobar - Međunarodni dan hrane

International Food Day

· 17. oktobar - Međunarodni dan za smanjenje siromaštva

· 20. oktobar - Svjetski dan jabuka

Treći vikend oktobra - Dan hranjenja ptica

Feed the Birds Day

· 24. oktobar - Dan Ujedinjenih nacija

· 31. oktobra - Internacionalni dan Crnog mora

NOVEMBAR

Novembar - Mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti

· 1. novembar - Svjetski dan vegetarijanstva

World Vegetarian Day

· 3. novembar - Svjetski dan čistog vazduha

World Pure Air Day

· 4. novembar - Dan klimatskih promena

· 6. novembar - Svjetski dan urbanih regija

· 8. novembar - Međunarodni dan urbanih regija

· 17. novembar - Dan ekoloških pokreta

The Enviromental Movement Day

· 20. novembar - Svjetski dan prava djeteta

Children’s Day

· 29. novembar - Dan borbe protiv trgovine krznom

Fur free Friday

DECEMBAR

· 1.decembar - Dan borbe protiv SIDE

World AIDS Day

· 3. decembar - Svjetski dan borbe protiv lova

· 5. decembar - Dan volontera

International Volunter Day

· 9. decembar - Međunarodni dan borbe protiv korupcije

· 10. decembar - Dan ljudskih prava

World Human Rights Day

· 11. decembar - Međunarodni dan planina

International Mountain Day

Mjesto za vašu reklamu

ANKETA

Da li bi kupili skuplji domaći ekološki proizvod od jeftinijeg iz uvoza?
 

PREVOD

English French German Italian Portuguese Russian Spanish