Get Adobe Flash player

 


utorak, 28 avgust 2012 22:00

EKOLOŠKI KALENDAR

JANUAR

· 26. januar - Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

World Environmental Education Day

FEBRUAR

· 2. februar - Svjetski dan močvarnih područja

World Wetlands Day

· 14. februar - Svjetski dan očuvanja energije

World Energy Day

· 18. februar - Međunarodni dan biološke kontrole

International Day of Biological Control

MART

· 5. mart - Svjetski dan energetske efikasnosti

· 14. mart - Međunarodni dan protiv brana,za rijeke,vodu i život

International Day against dams and for rivers,water and life

· 19. mart - Svjetski dan lastavica

· 21. mart - Svjetski dan šuma ( rstva )

World Forestry Day

· 22. mart - Svjetski dan vode

World Water Day

· 23. mart - Svjetski dan meteorologije

World Meteorological Day

APRIL

· 7. april - Svjetski dan zdravlja

World Health day

· 22. april - Dan planete Zemlje

Earth day

· 24. april - Svjetski dan zaštite laboratorijskih životinja

· 26. april - Dan černobilske katastrofe

· 28. april – Svjetski dan pasa vodiča

MAJ

· 1. maj - Svjetski dan zaštite nosoroga

· 2. maj - Svjetski dan delfina

· 3. maj - Svjetski dan Sunca

· 9. maj - Međunarodni dan ptica

International Birds Day

· 10.maj - Svjetski dan ptica i drveća

· 14. maj - Svjetski dan ptica selica

· 15. maj - Internacionalni dan klime

International Climate Day

· 22 maj - Svjetski dan zaštite biodiverziteta

International Day of Biological Diversity

· 24. maj - Evropski dan parkova

· 28. maj - Svjetski dan leptira

· 31. maj - Svjetski dan borbe protiv pušenja

World No Tabacco Day

JUN

· 5. jun - Svjetski dan zaštite životne sredine

World Environment Day

· 8. jun - Svjetski dan okeana

Word Oceans Day

· 17. jun - Svjetski dan protiv isušivanja i poplava

World Day to Combat Desertification and Drought

· 24. jun - Svjetski dan roda

· 26. jun - Svjetski dan protiv droge

· 29. jun - Međunarodni dan Dunava

JUL

· 11. juli - Dan svjetske populacije

Wolrd Population Day

AVGUST

· 9. avgust - Međunarodni dan domorodačkog stanovništva

· 12. avgust - Međunarodni dan mladih

International Youth Day

SEPTEMBAR

· 16. septembar - Svjetski dan zaštite ozonskog omotača

World Day for the Protection of the Ozone Layer

· Treći vikend septembra – Očistimo svijet

Clean up the World

· 22. septembar - Dan bez automobila

No Car Day

· 22. septembra - Međunarodni dan mira

The International Day of Peace

· 26. septembar - Svjetski dan čistih planina

· 27. septembar - Svjetski dan turizma

World Tourism Day

· 28. septembar - Dan zelene kupovine

Day Green Consumer

· 29. septembar - Svjetski dan gusaka

OKTOBAR

· 1. oktobar - Međunarodni dan starih ljudi

· 2. oktobar - Svjetski dan domaćih životinja

· 1-7. oktobar - Svjetska nedelja divljih životinja

World Wildlife Week

· 4. oktobar - Svjetski dan zaštite životinja

Worrld Animal Welfare Day

· 6. oktobar - Svjetski dan staništa

World Habitat Day

Prva subota u oktobru – Međunarodni dan posmatranja ptica

· 11. oktobar - Međunarodni dan za smanjenje prirodnih katastrofa

International Day for Natural Disaster Reduction

· 15. oktobar - Međunarodni dan pješačenja

· 16. oktobar - Međunarodni dan hrane

International Food Day

· 17. oktobar - Međunarodni dan za smanjenje siromaštva

· 20. oktobar - Svjetski dan jabuka

Treći vikend oktobra - Dan hranjenja ptica

Feed the Birds Day

· 24. oktobar - Dan Ujedinjenih nacija

· 31. oktobra - Internacionalni dan Crnog mora

NOVEMBAR

Novembar - Mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti

· 1. novembar - Svjetski dan vegetarijanstva

World Vegetarian Day

· 3. novembar - Svjetski dan čistog vazduha

World Pure Air Day

· 4. novembar - Dan klimatskih promena

· 6. novembar - Svjetski dan urbanih regija

· 8. novembar - Međunarodni dan urbanih regija

· 17. novembar - Dan ekoloških pokreta

The Enviromental Movement Day

· 20. novembar - Svjetski dan prava djeteta

Children’s Day

· 29. novembar - Dan borbe protiv trgovine krznom

Fur free Friday

DECEMBAR

· 1.decembar - Dan borbe protiv SIDE

World AIDS Day

· 3. decembar - Svjetski dan borbe protiv lova

· 5. decembar - Dan volontera

International Volunter Day

· 9. decembar - Međunarodni dan borbe protiv korupcije

· 10. decembar - Dan ljudskih prava

World Human Rights Day

· 11. decembar - Međunarodni dan planina

International Mountain Day

Mjesto za vašu reklamu

ANKETA

Da li bi se odazvali u akcijama cišćenja ?
 

PREVOD

English French German Italian Portuguese Russian Spanish